تاهي كه بين جمله‌ها اتفاق ميافتد،  دلم مي‌خواست داد بكشم و بگم كه چقدر از دستش ناراحتم ، بگم دليلي بيار تا بتونم ببخشم و يا بفهمم كه تقصير تو نبوده ...  اما نمي‌‌تونم . شايد برات عجيب باشه كه بدو, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ني من با كساني  كه  دوستشون داشتم و برام مهم بودن هيچ وقت ، هيچ بگو مگويي نكردم، هر بار كه واقعا رنجيدم سكوت كردم و دو

كلفت كردن دايمي آلت،روش درمان كوچك بودن آلت،دارو بزرگ كننده تضميني آلت

ر شدم ... دور شدم ... 

اين يك نقص خيليميم گفتم كليپي از جفت گيري قناري‌ها بهشون نشون بدم.

 

بايد مي‌بودي و مي‌‌ديدي .... گوشي‌ كه روبرشون گرفتم ، هر دو شروع كردن به تقلا كردن، خودشون رو به قفسه‌هاي ميله ميكوبندن و صداهاي مختلفي در ميTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

– خريد ژل لوبريكانت مقعدي

اوردن , , , , , ...مخصوص

خريد قرص گودمن

ا قناري نر ، د, , , , , , , , , , , , , , , , اشت, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , هلا

قرص افزايش سايز آلت افزايش توان جنسي بز